Miljö- och kvalitetspolicy

Nomus AB, med kunden i fokus, utför tjänster inom skadedjur och brandskydd på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att erbjuda våra kunder ett mervärde, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Våra medarbetare är kunniga och ansvarskännande. Våra produkter och tjänster motsvarar angivna specifikationer och uppfyller tillämpliga lagar och övriga åtaganden. Nomus AB skall bidra till en hållbar yttre miljö och skapa en bra och säker arbetsmiljö.