Hamn & fartyg

Fartyg

Det är viktigt att hålla lagrad spannmål, råvaror fri från insekter för det finns ingen avsättning för spannmål som innehåller insekter, förutom möjligen beredning av foder för eget bruk.

Om man lämnar insekter ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder. Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

Om ett parti spannmål infekteras av insekter kan det behandlas med fosfingas. Gasen bekämpar insektens alla utvecklingsstadier (ägg, larv, puppa och imago). Fosfingasen appliceras i form av tabletter eller pellets och löses upp helt och lämnar inga fosfinhaltiga rester kvar, endast ett grått pulver som består av aluminiumhydroxid och lätt skiljs från spannmålen, råvarorna vid normal rensning.

Nomus tillhandahåller konventionell gasning av planlager, silos, containers och fartyg.

lastskepp

Hamnar

Håll smittämnena borta!
Nomus utför idag dimning i olika miljöer som fabriker, containers, hönshus, svinstallar, potatislager, växthus och industrier m.m.

Luftdesinfektionen kan utföras antingen som kalldimmning, dvs. vid temperatur under 80ºC, eller som varmdimmning. Eventuella nyinsläppta smittämnen blir också inaktiverade.

dimmaskin

Nomus använder speciellt anpassade dimningsaggregat som kan tillverka en finfördelad dimma för bästa resultat.