Brandskydd

Att medvetet arbeta för en trygg och säker arbetsplats är A och O.

För att nå dit är det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ett vertyg för att dagligen förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta arbete ökar framförallt medvetandet hos alla på arbetsplatsen om de risker som finns och kan uppstå.

Det systematiska brandskyddsarbetet innefattar:

 • Policy
  Övergripande mål
 • Ansvar
  Vilka medverkar i brandskyddsarbetet?
 • Utbildning
  Planering och genomförande
 • Instruktioner och rutiner
  Dokumentation och regler
 • Teknisk brandskyddsbeskrivning
  Dokumentation
 • Drift och underhåll
  Checklistor m.m.
 • Kontroll och uppföljning
  För bibehållen säkerhetsnivå