Om oss

Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd arbetar inom lantbruks-, industri-, livsmedelssektorn och med fastighets- och försäkringsbolag. Vår verksamhet bygger på kompetens, noggrannhet och god service. För att minimera dina skador och problem inom miljö och hälsa arbetar vi med förebyggande och uppföljande verksamhet. Nomus personal har många års erfarenhet inom branschen: engagerade servicetekniker som vet vad de talar om. De gör alltid ett noggrant och säkert arbete med en ordentlig uppföljning.

Nomus är ett helägt dotterbolag till Svenska Foder. Det borgar för en grund trygghet och långsiktighet. Vi är det lilla personliga företaget med stora resurser. Idag är vi en etablerad verksamhet i såväl västra, östra som södra Sverige. Fler och fler väljer oss.

Affärskoncept

Nomus tecknar serviceavtal och utför tjänster i ett nära samarbete med kunden inom våra fem affärsområden:

 

Lantbruk

Vi har en naturligt stark koppling till lantbruket genom vår ägare Svenska Foder. Här finns mångårig kunskap inom lantbruket. Inom detta område erbjuder vi fasta serviceavtal gällande skadedjursbekämpning, desinfektion och bekämpning av insekter i hönshus m.m

Industri

Är vårt bredaste affärsområde och innefattar företag som utför någon form av tillverkning, försäljning eller innehar fastighetsbestånd etc. Här gör vi först en riskanalys och skräddarsyr sedan ett serviceavtal som passar just ert företag.

Brandskydd

Olika typer av objekt och verksamheter innebär olika typer av risker. För ett bra brandskydd kan det ibland krävas olika lösningar. Kontakta oss så kan vi göra en inventering av just ert behov.

Fastighet & försäkring

Vi tecknar serviceavtal med försäkringsbolag för att inom deras försäkringsbestånd utföra skadedjursbekämpning.

Hamn & fartyg

Nomus kan gasa, desinfektera containrar, båtar och andra import- och exportrelaterade leveranser. Vi har flerårig kunskap från olika sammanhang och allt arbete sker under kontrollerade och väl dokumenterade former, av personal som har särskilda tillstånd.

Affärsidé

Vi skapar ett effektivt skydd genom ett nära samarbete med kunden, vilket vi ser som en nödvändighet för att nå bästa resultat. Vi sätter alltid dig som kund i centrum och vår utgångspunkt är att alltid optimera ert skydd på ett sådant sätt att skadedjursavtalet blir en inkomst istället för utgift.

Vision

Vår vision är att skapa ett företag som står för innovativa lösningar och som är nytänkande inom skadedjursbekämpning och brandskydd. Men som samtidigt bygger sin verksamhet på våra grundvärderingar: kunskap, noggranhet och god service.
Vi ska utvecklas till en tydlig aktör inom vår affärsområden och erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet inom ett geografiskt verksamhetsområde söder om Mälardalen.

Policy

Nomus AB, med kunden i fokus, utför tjänster inom skadedjur och brandskydd på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv för att erbjuda våra kunder ett mervärde, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Våra medarbetare är kunniga och ansvarskännande. Våra produkter och tjänster motsvarar angivna specifikationer och uppfyller tillämpliga lagar och övriga åtaganden. Nomus AB skall bidra till en hållbar yttre miljö och skapa en bra och säker arbetsmiljö.