Lantbruk

Vi utför många olika tjänster av skadedjursbekämpning. Det finns två huvudsakliga sätt att bekämpa skadedjur inom lantbrukssektorn och det är desinfektion och gasning.

Desinfektion - dimning (foggning)

Håll smittämnena borta!

Nomus utför idag dimning i olika miljöer som djurstallar, potatislager, växthus och industrier m.m. En betydande del av av vår verksamhet är bekämpning i hönshus, vilket vi har lång erfarenhet inom. 

Bekämpning av skadedjur sker genom att vi sprutar eller “dimmar” mot exempelvis kvalster, gödselbaggar. löss etc. Vi lämnar vanligtvis ett fast pris innan utfört arbete.

Luftdesinfektionen kan utföras antingen som kalldimning, det vill säga vid temperatur under 80ºC, eller som varmdimning. Eventuella nyinsläppta smittämnen blir också inaktiverade.

dimmaskin

Nomus använder speciellt anpassade dimningsaggregat som kan tillverka en finfördelad dimma för bästa resultat.

Gasning

Det är viktigt att hålla lagrad spannmål, råvaror fri från insekter för det finns ingen avsättning för spannmål som innehåller insekter, förutom möjligen beredning av foder för eget bruk. 

Om man lämnar insekter ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder. Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

Spannmål

Om ett parti spannmål infekteras av insekter kan det behandlas med fosfingas. Gasen bekämpar insektens alla utvecklingsstadier (ägg, larv, puppa och imago). Fosfingasen appliceras i form av tabletter eller pellets och löses upp helt och lämnar inga fosfinhaltiga rester kvar, endast ett grått pulver som består av aluminiumhydroxid och lätt skiljs från spannmålen, råvarorna vid normal rensning.

Nomus tillhandahåller konventionell gasning av planlager, silos, containers och fartyg. Kontakta din tekniker för mer information.

Teckna marknadens bästa avtal!

Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar. Skadedjursavtalet omfattar bådeförebyggande bekämpning, och om olyckan ändå skulle vara framme, så gör våra tekniker en effektiv insats för att avhjälpa problemet.

I Skadedjursavtalet ingår:

  • Marknadens bästa avtal
  • Direktkontakt och besök av våra professionella tekniker
  • Högklassigt skadedjursskydd
  • Låsbara betesstationer i plåt
  • Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm
Myror

Fasta åtagande

Skadedjursavtal med fasta åtaganden är vanligast och innebär att vi upprättar ett åtgärdsprogram och en besöksplan med fasta besök för att minimera skador i byggnader och på egendom.

Först görs en riskbedömning av objektet. Därefter så bestämmer vi hur omfattande det förebyggande skyddet ska vara samt hur många fasta besök som behövs per år. I riskbedömningen så ingår även rådgivning i förebyggande syfte för att minimera skador.

Löpande räkning

Skadedjursbekämpning på löpande räkning innebär att vi utför arbete på anmodan från kunden och debiterar utfört arbete per timme. Den här typen av tjänst erbjuder vi er som inte vill ha ett fast avtal.