Nomus skadedjursbekämpning och brandskydd

Vi arbetar inom lantbruks-, industri-, livsmedelssektorn och med fastighets- och försäkringsbolag.

Verksamheten bygger på kompetens, noggrannhet och god service. För att minimera dina skador och problem inom miljö och hälsa arbetar vi med förebyggande och uppföljande verksamhet. Nomus personal har många års erfarenhet inom branschen: engagerade servicetekniker som vet vad de talar om. De gör alltid ett noggrant och säkert arbete med en ordentlig uppföljning.

Nomus är ett helägt dotterbolag till Svenska Foder. Det borgar för en grund trygghet och långsiktighet. Vi är det lilla personliga företaget med stora resurser. Idag är vi en etablerad verksamhet i såväl västra, östra som södra Sverige. Fler och fler väljer oss.

Råtta

Våra affärsområden

Ett gott samarbete ger bäst resultat

Att få problem med skadedjur som råttor och möss på sin gård kan vara en komplicerad sak, och något man vill undvika att råka ut för. Men ibland blir det så ändå, och det kan också innebära stora ekonomiska förluster i värsta fall. Därför är det viktigt att ha fokus på att både bekämpa och förebygga.

Genom att försvåra för skadedjuren genom att ta bort gräs och buskar invid fasaderna kan man reducera gömställen där djuren kan rumstera fritt. Det är också viktigt att hålla rent och snyggt i största möjliga mån.

Vi på Nomus Skadedjursbekämpning jobbar med det här dagligen, och ger, förutom att vi bekämpar skadedjuren, praktiska och tydliga råd till de som tecknar avtal hos oss.

Skadedjurskontroll

Det är en kylslagen dag i slutet av oktober och jag möter upp Kevin Thorsén som arbetar som tekniker på Nomus Skadedjursbekämpning på Stickinge Lantbruk i Fjugesta, strax sydväst om Örebro. Här ska den sista kontraktsenliga skadedjurskontrollen för året göras.

-Denna gård har tidigare haft lite problem med skadedjur som möss och råttor, säger Kevin. Men genom metodisk bekämpning, verkar det ha genererat resultat.

Storleksmässigt är Stickinge Lantbruk – som innefattar både grisproduktion och växtodling – strax över medel när det kommer till hur många betesstationer som placerats ut. Lantbrukaren sköter själv egenkontrollen kring den aktivitet kring skadedjur som sker på gården och denna loggas i en databas för att myndigheter skall kunna se uppföljningen:

-Enligt beteskartan så finns det 37 beteslådor utplacerade, konstaterar Kevin. Det är dessa lådor som jag nu ska gå igenom, se om det finns djur i dem – döda eller levande – eller om de är tomma. Då får jag en tydlig indikation på om vi fortfarande har problem med skadedjuren.

Undersökning av hela anläggningen – allt ska synas

Här på Stickinge Lantbruk har Kevin tillsammans med Stefan Hultquist på gården diskuterat vad man kan göra för att minska förekomsten av skadedjur.

-När man får svårare angrepp av skadedjur räcker det inte med att ställa ut beteslådor, säger Kevin. Man måste tillsammans med lantbrukaren gå över gården okulärt och diskutera möjliga förändringar: Titta på fasader, håligheter, identifiera skrymslen, se över vad som kan tänkas locka djuren dit.

-Det är också viktigt att hålla så rent det går kring husen och på gårdsplanen och inte låta det växa högt gräs eller buskar vid husfasaderna, fortsätter han. Allt som skapar möjliga gömställen för skadedjuren är av ondo. Jag brukar säga att en dammsugare plus gift är det bästa man kan ha på en gård, för att minimera skadedjuren.

Kontroll av beteslådor

Kevin följer beteskartan och öppnar beteslådorna för att kunna avgöra om betena är ätna på och om han måste byta ut betespåsarna. När han går fram till en låda, skakar han lite lätt på den innan han öppnar för att kunna avgöra om det finns något levande i. Därefter lyfter han på locket och kan då avgöra om något djur varit där. De flesta lådorna är dessbättre orörda. Det visar glädjande att den långsiktiga strategin tillsammans med rättplacerade lådor har gett resultat.

-Lådorna ska placeras just vid platser där djuren kan tänka sig söka skydd, då kan man komma åt dem, säger Kevin. Annars är de väldigt skygga. Råttor, speciellt, är otroligt försiktiga. De är så kallade neofober, alltså rädda för nya saker. Därför är de extra vaksamma när de upptäcker en ny plåtlåda invid fasaden. Helst skulle man vilja ha dem inpissade för att de inte ska bli misstänksamma. Därför byter man inte gärna en låda i första taget, för då måste djuren vänja sig igen vid något nytt.

Ett gott betyg

Kevin hittar bara något enstaka skelett, det bajs han hittar är torrt, vilket indikerar att det inte har varit djur där på länge. På det hela taget har besöket varit bra, och lantbrukaren, Stefan Hultquist berättar att det varit låg aktivitet på gården kring skadedjur. Det är ett gott betyg och innebär att man faktiskt håller djuren stången.

-Det roligaste med mitt arbete är själva dialogen med kunden. Och att man kan se resultat, såklart. Men dialogen och samarbetet mellan mina kunder och mig genererar just bra resultat. Både jag och lantbrukaren – eller vad det nu kan vara för typ av kund – vill samma sak. Då hittar man sätt som till slut slår igenom.

Kevin har tidigare arbetat i en konkurrerande verksamhet, men kom till Nomus för snart 2 år sedan. Och han trivs som fisken i vattnet.

-Mitt arbete kombinerar både stort ansvar och stor frihet, berättar han. Det handlar om lika delar problemlösning som att bygga nätverk i det område där man verkar. Jag styr min tillvaro i stort sett själv. Stöter man på problem så har vi ett bra bollplank med andra kollegor på bolaget som genererar en lösning. Och jag, som gillar att vara lösningsorienterad och metodisk, får precis detta i mitt dagliga arbete. Problem är problem bara tills man kommit på hur man ska lösa dem och det är ett pussel som jag gillar. Dessutom får jag träffa trevliga och ambitiösa människor när jag träffar kunderna.

-Vi har samma mål vilket gör det till ett lustfyllt arbete. Och inom Nomus AB pratar vi hela tiden om kundnytta, avslutar Kevin.

Skadedjursavtalet ingår:

  • Marknadens bästa avtal
  • Direktkontakt och besök av våra professionella tekniker
  • Högklassigt skadedjursskydd
  • Låsbara betesstationer i plåt
  • Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm
  • Alla åtgärder/aktiviteter och besök dokumenteras på ”Mina sidor”